Wednesday, April 14, 2010

HUKUM BEKERJASAMA DENGAN ISRAEL


1. Isu APCO merupakan satu isu yang cukup sensitif. Mahasiswa perlu memandang isu ini sebagai perkara aulawiyyat yang perlu dikaji dan diteliti dari aspek politik dan juga keagamaan. Secara realitinya, Israel merupakan sebuah negara yang dikenali sebagai negara haram yang melakukan kezaliman terhadap umat Islam palestin secara khusus dan berusaha sedaya-upaya untuk menakluki seluruh negara umat Islam.

2. Para ulama telah membahaskan hukum bekerjasama dalam kitab-kitab mereka secara panjang lebar. Dalam al-Quran telah termaktub satu ayat yang jelas menyatakan bahawa kaum yahudi tidak akan berdiam diri dan redha dengan umat Islam sehinggalah umat Islam mengikut telunjuk mereka. Cuba fikir apa akan terjadi sekiranya kita sendiri memberikan ruang kepada mereka untuk menasihati kita?

3. Saya di sini tidak berhajat untuk memuatkan dalil-dalil secara khusus dalam masalah ini. Cuma apa yang ingin saya bawakan di sini ialah fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama pada zaman ini. Untuk pengetahuan pembaca yang dikasihi sekalian, ulama al-azhar sekitar tahun 60 an atau 70 an melalui majma buhuth telah mengeluarkan fatwa mengharamkan sebarang perdamaian dan kerjasama dengan Israel. Ulama-ulama tersebut adalah:

a. Allamah As-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Mesir terdahulu.
b. Allamah As-Syeikh Isa Manun As-Syafei
c. Allamah As-Syeikh Mahmud Syaltut al-Hanafi
d.Allamah As-Syeikh Muhammad At-Thonikhi al-Maliki
e.Allamah As-Syeikh Muhammad Abdul Latif as-Subki al-Hanbali

4. Secara ringkasnya perkara tersebut adalah HARAM berdasarkan perkara-perkara berikut:

a. Mengiktiraf penindasan dan kezaliman Israel terhadap Palestin.
b.Memberikan kekuatan kepada Israel
c.Mengetepikan arahan Allah untuk membalas setiap kezaliman yang berlaku.

5.Akhir sekali, diharapkan agar kita berhati-hati dengan mainan politik Israel dan sentiasa mengambil cakna tentang apa yang berlaku sekitar isu umat Islam. wallahua'lam.

Rujukan :

Fatawa Syaazah oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi
Dar As-Syuruq
Cetakan 2010.

No comments:

Post a Comment