Sunday, January 2, 2011

MENYELUSURI PERJUANGAN PARA SAHABAT MENERUSI SIRAH DI BULAN SAFAR

TRAGEDI YAUM AR-RAJI' (3 HIJRAH)

Satu rombongan qabilah 'Udhal dan al Qurrah telah menemui Rasulullah SAW menceritakan berita agama Islam telah tersebar di kalangan mereka dan mereka memerlukan kepada orang yang boleh mengajar mereka.

Rasulullah SAW mengutuskan :

1)Murthid Bin Abi Murthid
2)Khalid Bin Al Bakir
3)'Asim Bin Thabit (ketua)
4)Khubaib B.AdiImbang Penuh
5)Zaid Bin Adduthanah
6)Abdullah Bin Thariq

Mereka bergerak sehingga sampai ke satu daerah yang terletak di antara Uthfan dan Mekah.Kampung ini merupakan kampung satu qabilah dari keturunan Huzail (Banu Lehyah).

Banu Lehyah ini telah mengekori perjalanan utusan Rasulullah SAW bersama 100 orang pemanah sehingga mereka sampai ke satu tempat persinggahan para utusan Rasulullah SAW dan mereka mendapati biji-biji tamar yang dibawa dari Madinah terbuang di sekitar kawasan tersebut.Mereka mengatakan "Ini tamar Yathrib!" dan mereka terus mengikut tapak kaki rombongan sahabat Rasulullah SAW hinggalah sampai kepada mereka.Berita ini sampai kepada 'Asim dan mereka telahberlindung di satu anak bukit .

Bani Lehyah ini mengepung mereka dan melaung :
"Kami beri janji dan sumpah kepada kamu sekiranya kamu turun ke hadapan, kami tidak akan bunuh kamu walau seorangpun."

Kemudian 'Asim berkata:
"Aku tidak akan turun dan menerima janji orang kafir.Ya Allah Ya Tuhan!Sampaikan berita ini kepada NabiMu di Yathrib!"

Mereka berlawan hingga terbunuh 'Asim dan 67 orang yang lain dengan panahan panah.Yang tinggal hanyalah Khubaib, Zaid dan seorang lelaki lain dan mereka pun terima tawaran gerombolan kafir tadi sebaik sahaja mereka memberi janji dan sumpah mereka.Rombongan yang masih hidup itu pun turun ke hadapan gerombolan puak itu. Lalu mereka memberkas dengan tali peluntar (pemidas) panah, berkatalah orang ketiga "Ini adalah pengkhianatan yang pertama"Dia enggan menuruti mereka dan tetap berdegil dan akhirnya dibunuh.

Mereka menjual Khubaib dan Zaid di Mekah kepada Bani Al-Harith.Khubaiblah yang membunuh Al-Harith dalam peperangan Badar dan Khubaib akhirnya tinggal di sana sebagai tawanan sehinggalah mereka mahu membunuhnya.

Sebelum dibunuh, Khubaib meminta pisau cukur untuk bercukur dari salah seorang anak Al-Harith.Tanpa disedarinya anak kecilnya telah merangkak ke arah Khubaib dan khubaib meribanya.Khubaib berkata : "Kamu takut aku mmebunuhnya?"Percayalah, aku tidak akan berbuat demikian.Insya Allah!".Aku belum pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik dari Khubaib dan Khubaib pernah meminta anggur sedangkan bukan dalam musimnya.

Khubaib dibawa keluar dari Tanah Haram untuk dibunuh tetapi dia meminta untuk solat 2 rakaat dan kembali semula kepada mereka dan berkata "Kalau tidak kerana kamu menyangka aku ini takut dan gerun dengan mati, nescaya aku akan sembahyang lebih khusyuk dari itu.Khubaib merupakan orang pertama yang melakukan solat 2 rakaat sebelum dibunuh.Dia pun bermadah:

Sekiranya Allah menghendaki berkat # Pada anggota yang hancur lumat
Pedulikan tubuhku dibunuh mati # Untuk Allahlah kematianku pasti

Setelah itu beliau bangun menemui Uqbah Bin Al-Harith dan menyerah diri kepadanya kemudian dibunuh.

Orang kafir Quraisy meminta bukti dengan sebahagian tubuh 'Asim kerana beliau telah membunuh pembesar Quraisy dalam peperangan Badar.Dengan kehendak Allah, Allah telah mengutus sekumpulan tebuan memayungi jasadnya hingga mereka tidak dapat menghampirinya.

Jaafar Bin Amru Bin Umaiyyah telah menceritakan dari datuknya melalui ayahnya bahawa Rasulullah SAW telah mengutusnya sebagai pengintip kepada Quraisy sampai aku ke sana.Aku pun menghampiri kayu tempat Khubaib disalib dan berjaga-jaga dari dilihat oleh Quraisy.Aku naik dan rungkaikan ikatan lalu Khubaib jatuh ke tanah.Setelah itu aku beredar jauh sedikit dan apabila aku menoleh lalu aku dapati Khubaib sudah tidak ada (kesan-kesan tulang reputnya pun hilang) bagaikan bumi sudah menelannya dan sehingga hari ini tidak diketahui dan dikenali tulang-tulangnya.

Zaid telah dibeli oleh Suffian Bin Umaiyyah dan dibawa keluar ke tanah Haram untuk dibunuh.Abu Suffian menyoalnya"Mahukah kamu Muhammad menggantikan kamu dank au selamat.Kami pancung lehernya dan kau balik dengan selamat menemui keluargamu."

Jawabnya "Wallahi, aku tidak rela Muhammad SAW menggantikanku dan ditikam sebilah duri pun aku tidak mahu menyakitinya sedangkan aku ini duduk bersama-sama keluargaku."

Abu Suffian berkata "Aku tidak pernah melihat seorangpun dari manusia ramai mencintai seorang yang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad."

Peristiwa Bi’r Ma’unah dan Awal Mula Qunut Nazilah


Sebuah peristiwa tragis kembali menimpa kaum muslimin. 70 shahabat pilihan yang merupakan para qurra` (ahli membaca Al-Qur`an, yakni ulama) dibantai dengan hanya menyisakan satu orang saja. Peristiwa ini mengguratkan kesedihan yang mendalam pada diri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliaupun mendoakan kejelekan kepada para pelakunya selama satu bulan penuh. Inilah awal mula adanya Qunut, namun tentu saja bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan di mana dilakukan terus menerus setiap Shalat Shubuh.

Pada bulan Shafar tahun keempat hijriah, peristiwa ini terjadi. Ketika itu datang Abu Barra` ‘Amir bin Malik menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Madinah, kemudian oleh beliau diajak kepada Islam. Ia tidak menyambutnya, namun juga tidak menunjukkan sikap penolakan.

Kemudian dia berkata: “Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengutus shahabat-shahabatmu kepada penduduk Najd untuk mengajak mereka kepada Islam, aku berharap mereka akan menyambutnya.”

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Aku mengkhawatirkan perlakuan penduduk Najd atas mereka.” Tapi kata Abu Barra`: “Aku yang menjamin mereka.”

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus 70 orang shahabat ahli baca Al-Qur`an, termasuk pemuka kaum muslimin pilihan. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Bi`r Ma’unah, sebuah daerah yang terletak antara wilayah Bani ‘Amir dan kampung Bani Sulaim. Setibanya di sana, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim bintu Milhan, membawa surat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Amir bin Thufail. Namun ‘Amir bin Thufail tidak menghiraukan surat itu, bahkan memberi isyarat agar seseorang membunuh Haram. Ketika orang itu menikamkan tombaknya dan Haram melihat darah, dia berkata: “Demi Rabb Ka’bah, aku beruntung.”

Kemudian ‘Amir bin Thufail menghasut orang-orang Bani ‘Amir agar memerangi rombongan shahabat lainnya, namun mereka menolak karena adanya perlindungan Abu Barra`. Diapun menghasut Bani Sulaim dan ajakan ini disambut oleh ‘Ushaiyyah, Ri’l, dan Dzakwan. Merekapun datang mengepung para shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu membunuh mereka kecuali Ka’b bin Zaid bin An-Najjar yang ketika itu terluka dan terbaring bersama jenazah lainnya. Dia hidup hingga terjadinya peristiwa Khandaq.

Ibnu Hajar rahimahullahu dalam Fathul Bari juga memaparkan kisah yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya, antara lain beliau mengatakan:

“Bahwasanya ada perjanjian antara kaum musyrikin dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka adalah kelompok yang tidak ikut memerangi beliau. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq dari para gurunya, demikian pula oleh Musa bin ‘Uqbah dari Ibnu Syihab, bahwa yang mengadakan perjanjian dengan beliau adalah Bani ‘Amir yang dipimpin oleh Abu Barra` ‘Amir bin Malik bin Ja’far si Pemain Tombak. Sedangkan kelompok lain adalah Bani Sulaim. Dan ‘Amir bin Thufail ingin mengkhianati perjanjian dengan para shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Diapun menghasut Bani ‘Amir agar memerangi para shahabat, namun Bani ‘Amir menolak, kata mereka: “Kami tidak akan melanggar jaminan yang diberikan Abu Barra`.” Kemudian dia menghasut ‘Ushaiyyah dan Dzakwan dari Bani Sulaim dan mereka mengikutinya membunuh para shahabat…” demikian secara ringkas.

Akhirnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan qunut selama sebulan mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang membunuh para qurra` shahabat-shahabat beliau di Bi`r Ma’unah. Belum pernah para shahabat melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam begitu berduka dibandingkan ketika mendengar berita ini.

Al-Imam Al-Bukhari menceritakan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu:

قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut selama satu bulan ketika para qurra` itu terbunuh. Dan aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam begitu berduka dibandingkan ketika kejadian tersebut.”

Ibnu Jarir meriwayatkan pula dalam Tarikh-nya, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad (3/247), bahwa pada saat pembantaian tersebut, ‘Amr bin Umayyah Adh-Dhamari dan Al-Mundzir bin ‘Uqbah bin ‘Amir tinggal di pekarangan kaum muslimin. Mereka tidak mengetahui adanya peristiwa pembantaian itu melainkan karena adanya burung-burung yang mengitari tempat kejadian tersebut. Akhirnya mereka melihat kenyataan yang memilukan tersebut.

Mereka berembug apa yang mesti dilakukan. ‘Amr bin Umayyah berpendapat sebaiknya mereka kembali untuk menceritakan kejadian pahit ini kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun Al-Mundzir menolak dan lebih suka turun menyerang kaum musyrikin. Diapun turun dan menyerang hingga terbunuh pula. Akhirnya ‘Amr tertawan, namun ketika dia menyebutkan bahwa dia berasal dari kabilah Mudhar, ‘Amir memotong ubun-ubunnya dan membebaskannya.

‘Amr bin Umayyah pun pulang ke Madinah. Setibanya di Al-Qarqarah sebuah wilayah dekat Al-Arhadhiyah, sekitar 8 pos dari Madinah dia berhenti berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian datanglah dua laki-laki Bani Kilab dan turut berteduh di tempat itu juga. Ketika keduanya tertidur, ‘Amr menyergap mereka dan dia beranggapan bahwa ia telah membalaskan dendam para shahabatnya. Ternyata keduanya mempunyai ikatan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak disadarinya. Setelah tiba di Madinah, dia ceritakan semuanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau pun berkata:

لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيْلَيْنِ َلأَدِيَنَّهُمَا

“Sungguh kamu telah membunuh mereka berdua, tentu saya akan tebus keduanya.”1

Inilah antara lain yang juga menjadi penyebab terjadinya perang Bani An-Nadhir yang akan dikisahkan pada edisi mendatang, Insya Allah.

Dari kisah ini, ulama menyimpulkan bahwa qunut yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hanyalah qunut nazilah. Dan itupun beliau lakukan selama satu bulan, mendoakan kejelekan terhadap Bani Lihyan, ‘Ushaiyyah dan lain-lain. Bukan terus-menerus sebagaimana dilakukan sebagian kaum muslimin hari ini.

Ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dan lainnya dari hadits Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut selama satu bulan lalu meninggalkannya.”

Demikian pula yang disimpulkan oleh Ibnul Qayyim dalam pembahasan masalah qunut ini, lihat kitab Zaadul Ma’ad (1/273-285).

Terakhir, beliau mengatakan bahwa yang diriwayatkan dari shahabat tentang qunut ini ada dua, yaitu:

a. Qunut ketika ada musibah atau bencana yang menimpa (nazilah) seperti qunut yang dilakukan Ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu ketika para shahabat memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan ahli kitab. Juga qunut yang dilakukan ‘Umar dan ‘Ali ketika menghadapi pasukan Mu’awiyah dan penduduk Syam.

b. Qunut yang mutlak, yang dimaksud adalah memanjangkan rukun shalat (seperti berdiri, sujud, dan lainnya) untuk berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala. Wallahu a’lam.

Sumber:

1 Tarikh Ath-Thabari 2/81, Tafsir Ibnu Katsir 1/429, 4/332.
2.Fiqh Serah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Bouti

2 comments: