Saturday, July 17, 2010

Syair Arab Untuk Pejuang

من صفات الفرد المسلم

عشر إذا وصف بها الإنسان في الـ.....حياة حقا كان عبد ذي الجلال
أولـــها الصـحيــح فـــي عبــــادتـه.....ثــم الســـليم طبعــا في عقيدته
ثـالثـــها مـثقـف الفــــــــكر وفـــي.....أوقـــاته حـــريص وهو الوافي
وذاك رابــــــعها ثــــم بعــــــــــده.....منظــــم في شــأن مــن شـئونه
لـــغيره يكــــون نافعـــــا يــأتـــي.....سـادسـها في جسمه مؤمن قوي
تخـــلق بحســـــن فــي أخــــلاقه......وهـــــو أيضـــا جاهــد لنفســه
آخـــره قـــادر فـــي الكســب لقد.....تـــم الوصــف ولله كــل الحمــد

Daripada Sifat Seorang Muslim

Sepuluh sifat jika dimiliki oleh insan di dalam..
Kehidupan ini dia kan jadi hamba Allah sebenar-benarnya..
Pertama, benar dalam ibadahnya..
Kemudian, tentunya selamat dalam akidahnya..
Ketiga, seorang yang berilmu dalam berfikir juga dalam..
Waktunya itu dia amat-amat menjaga dan tepati..
Itulah yang keempat kemudian itu..
Dia menyusun setiap urusan-urusannya..
Kepada orang lain pula dia memberi manfaat ...
Keenam pula dia seorang mukmin yang gagah jasadnya..
Berakhlaq mulia dalam semua perangainya..
Dia juga sering bermujadah diri..
Akhir sekali berdaya untuk mencari rezeki maka sesungguhnya..
Sempurnalah sifat (sepuluh) itu dan kepada Allah-lah segala puji..


Khairul Anuar Bin Ismail
Universiti Al-Azhar, Kaherah.

No comments:

Post a Comment